Diablo 4 Oczekiwanie

Oczekiwanie

NameRequirements Description
Oczekiwanie1 pakt boskości Czas odnowienia Umiejętności Specjalnych gracza zostaje skrócony o 20%. Obrażenia zadawane przez Umiejętności Specjalne są zwiększone o 12% za każdego pobliskiego wroga, któremu gracz zadaje obrażenia z upływem czasu.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

Related