Diablo 4 Wezwanie Chowańca

Wezwanie Chowańca

NameRequirements Description
Wezwanie Chowańca3 pakty zajadłości, 3 pakty boskości Użycie umiejętności Mistrzostwa, Mistrzostwa Broni, Makabry, Gniewu lub Nasycenia przywołuje nietoperza sojusznika, który atakuje pobliskich wrogów. Zadaje on 80% obrażeń fizycznych i ma 30% szans na ogłuszenie.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

Related