Diablo 4 Zdominowanie

Zdominowanie

NameRequirements Description
Zdominowanie1 pakt zajadłości Gracz zadaje obrażenia zwiększone o 24%, jeśli wróg jest ogłuszony, unieruchomiony, zamrożony lub wystraszony. Jeśli wróg jest także okaleczony i nie jest wrogiem elitarnym, natychmiast ginie.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

Related