Diablo 4 Karmienie Sabatu

Karmienie Sabatu

NameRequirements Description
Karmienie Sabatu1 pakt wieczności Szczęśliwy traf: przyzywania, kompani, sługi i nietoperze chowańce mają maksymalnie 60% szans na przywrócenie 10 pkt. podstawowego zasobu i zwiększenie obrażeń o 10% na 4 sek.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

Related