Diablo 4 Hektyzm

Hektyzm

NameRequirements Description
Hektyzm3 pakty boskości Co 5. użycie umiejętności Podstawowej skraca jeden z aktywnych czasów odnowienia o 2 sek.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

Related