Diablo 4 Hemomancja

Hemomancja

NameRequirements Description
Hemomancja3 pakty wieczności Ataki zadają pobliskim wrogom obrażenia fizyczne w wysokości 80% maksymalnego zdrowia gracza. Efekt ten może wystąpić tylko raz na 4 sek. Za każdego wroga, który otrzymał w ten sposób obrażenia, przywracany jest 1% maksymalnego zdrowia gracza.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

Related