Diablo 4 Nieumieranie

Nieumieranie

NameRequirements Description
Nieumieranie1 pakt wieczności Używanie umiejętności przywraca 3% zdrowia. Ta premia podwaja się, gdy gracz ma mniej niż 50% życia.

Diablo 4 Gold, Items, Boosting

Related